Katechezy dla dzieciKatechezy dla dzieci- spis
Katechezy dla dzieci
KATECHEZY DLA DZIECI

NA SPOTKANIE Z JEZUSEM

CHLEB

Adaś przygotowywał się do Pierwszej Komunii Świętej. Kiedy już zrozumiał, że w opłatku jest żywy Pan Jezus, chciał osobiście przygotować hostię, ten biały delikatny opłatek. Ale chciał to zrobić sam. Trwało to długo. Najpierw wybrał kilka dorodnych ziarnek pszenicy, zasiał je w ogródku i pielęgnował, aż kłosy stały się ciężkie, dojrzałe. Zerwał je, położył w przewiewnym miejscu, wymłócił, oczyścił z plew, a kiedy ziarno wyschło, długo tłukł w moździerzu, aż powstała mąka, którą też jeszcze trzeba było oczyścić. I do tej białej mąki wlał wodę, wymieszał, przygotowując rzadkie ciasto, które wylał na patelnię. Patelnię postawił na małym ogniu i pilnie uważał, aby nie przypalić. Udało mu się upiec białą hostię.
Czy w jego hostii jest Pan Jezus? Niestety, nie. Adaś był za mały, aby otrzymać Święcenia Kapłańskie. Ale gdyby dał kapłanowi swoją hostię i podczas Mszy Świętej kapłan trzymając w dłoniach jego hostię wymówił słowa: To jest bowiem Ciało moje" - w Komunii Świętej mógłby otrzymać swoją hostię przemienioną w Ciało Chrystusa. Nie żałował trudu włożonego w przygotowanie hostii. Zrozumiał, że oprócz hostii potrzebni są księża, którym Pan Jezus dał władzę przemieniania chleba=hostii w Ciało Chrystusa. Zrozumiał, że nie zabraknie Komunii Świętej tam, gdzie są kapłani.
Tyle hostii i komunikantów potrzeba każdego dnia. Wypiekający hostie nie sieją ziarna. Rolnicy przygotowują ziarno, które młynarz zamienia na mąkę. Z mąki hostie są wypiekane na specjalnych płytach podgrzewanych elektrycznie, wycinane okrągłym nożem. Ale dzięki pracy wielu ludzi mamy hostie, mamy pszenny chleb, który podczas Mszy Świętej staje się Ciałem Chrystusa.
Już widziałem hostie wypieczone przez dzieci. Spróbujcie, czy Wam też się uda. Nie musicie siać i młócić. Poproście Waszą Mamę o łyżkę pszennej mąki, wymieszajcie z wodą i upieczcie na patelni...

* * * * *

Dziś mam dwa pytania dla dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej:
dlaczego chcę przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej? Jak przygotowuję się do Pierwszej Komunii Świętej?

Napiszcie do mnie :Mail do Autora

Szczęść Boże !


Listy dzieci do swego katechety


Nazywam się Barbara. Moi rodzice są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Urodziłam się 01.06.1985, a 07.07.1985 przyjęłam Chrzest w parafii Świętej Teresy. Dnia 08.05.1994 chciałabym przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej. Ten Sakrament Święty daje mi możliwość bliższego kontaktu z Bogiem. Ja tego Boga bardzo kocham i pragnę, aby na stałe zamieszkał w moim sercu. Najpierw muszę się szczerze wyspowiadać. Wtedy dobry Bóg odpuści i daruje mi moje grzechy dotychczas popełnione, oczyści moją duszę. Włączy mnie do ludu Bożego i zjednoczy z Chrystusem. Pozwoli spożywać Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina podczas Mszy Świętej. Dzień Pierwszej Komunii świętej będzie dla mnie wielkim przeżyciem.

Basia


Chcę przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, bo kocham Pana Boga i pragnę przyjąć Pana Jezusa do swojego serduszka i chcę być Panu Bogu posłuszna. Chcę kochać Pana Boga nie tylko słowem, ale i uczynkiem i całym sercem. Chcę kochać wszystkich ludzi.

Lucynka


A teraz opiszę, jak przebiega moje przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. Przez uczestniczenie w katechezach szkolnych powiększyłam swoją wiedzę o Panu Jezusie. W domu utrwaliłam swoje wiadomości przez czytanie książki "Bóg z nami", też uczyłam się z małego katechizmu. Ale myślę, że to jest za mało, aby można było powiedzieć, że już jestem w stu procentach przygotowana. W tym pomoże mi dalsze uczenie się. Przez przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej będę mogła przy pomocy Bożej więcej zrobić, tj. bardziej pracować nad swoją postawą, nad charakterem, być lepszą, niż do tej pory. Przez pojednanie się z Bogiem otrzymałam dalsze błogosławieństwo i łaskę, której tak bardzo każde dziecko potrzebuje. Bóg daje dzieciom więcej siły i wytrwałości oraz jest z nimi w ciężkich chwilach dla nich. Pierwsza Komunia Święta będzie dla mnie wielkim przeżyciem, gdyż po raz pierwszy będę w pełni uczestniczyła w ofierze Mszy Świętej, gdyż Jezus zamieszka w moim sercu.

OleńkaMoi rodzice są katolikami. Mając dwa miesiące zostałam ochrzczona. Od małego dziecka chodziłam z rodzicami na Mszę Świętą. Czasami chodziliśmy do kościoła w normalny dzień. Od piątego roku życia uczęszczałam na lekcje religii w przedszkolu. Przez dwa lata sypałam kwiaty jako bielanka na procesjach w kościele. Dalej chciałabym poznawać swoją wiarę w Jezusa. Chciałabym przyjąć Komunię Świętą, aby uczestniczyć w Sakramentach Świętych Kościoła. Przez Spowiedź i przyjęcie Pana Jezusa zostaną mi odpuszczone moje grzechy. Stanę się lepszym dzieckiem. Do Sakramentu Spowiedzi i Komunii Świętej przygotowuję się przez naukę katechizmu i modlitwę.

Ania

Mam na imię Irena, chodzę do klasy drugiej. Przygotowuję się do Pierwszej Komunii Świętej. Umiem już cały pacierz i część małego katechizmu. Z wielką niecierpliwością oczekuję na ten dzień, kiedy to Pan Jezus przyjdzie do mojego serca. Najpierw przystąpię do Spowiedzi Św. Wtedy Pan Bóg przebaczy mi grzechy. Dusza moje będzie czysta. Kiedy przyjmę Pana Jezusa, będę bardzo szczęśliwa i bezpieczna. Wtedy nic złego mi się nie stanie, bo Pan Jezus będzie ze mną. Dużo myślę o tym dniu. Będzie to uroczystość dla całej mojej rodziny. Będę miała białą sukienkę i mały wianuszek. Będę zawsze przyjmowała Pana Jezusa, nawet gdy pojadę na wakacje.

Irenka

Proszę Księdza!
Ja pragnę przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej. Aby przyjąć ten Najświętszy Sakrament, muszę się dobrze do tego przygotować. Przede wszystkim muszę umieć się modlić czyli rozmawiać z samym Panem Bogiem, uczyć się pilnie na lekcjach religii oraz chodzić na Mszę Świętą. Następnie trzeba zrobić Rachunek Sumienia, czyli przypomnieć sobie wszystkie grzechy. Teraz przystąpię do Spowiedzi, aby szczerze wyznać grzechy przed kapłanem. Po Spowiedzi mogę już przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, a potem dziękować Bogu za tę wielką łaskę.

BronekDo Pierwszej Komunii Świętej chciałabym przystąpić dlatego, że pragnę przyjąć do swego serduszka Pana Jezusa, ponieważ Komunia Święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przez cały rok szkolny ja przygotowuję się do Pierwszej Komunii Świętej. Uczę się modlitw, rozszerzam swoją wiedzę o Bogu, Panu Jezusie przez nauczenie się wszystkich pytań z małego kate-chizmu. Przed Komunią Świętą przygotuję swoje ciało i duszę przez oczyszczenie jej z grzechów w Sakramencie Pokuty.

Gabrysia


Chcę przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej dlatego, że chcę przyjąć Pana Jezusa do swego serca, bo jest dla mnie dobry, bardzo Go kocham i chcę odtąd być zawsze z Nim. Do Pierwszej Komunii Świętej przygotowuję się w ten sposób, że uczę się pilnie religii, powtarzam cały pacierz, chodzę na Mszę Świętą w każdą niedzielę i uczę się pytań z katechizmu.

Henio


Chcę przyjąć Komunię Świętą, aby otrzymać zmartwychwstanie i życie wieczne. Komunia Święta potrzebna jest mi po to, abym dotarł do Pana Boga i mógł żyć wiecznie z Panem Jezusem. Aby mi nie zabrakło sił w drodze do Ojca, chciałbym jak najczęściej posilać się Chlebem Bożym jako pokarmem. Ciało Pana Jezusa, które zamieszka w moim sercu, pozwoli mi na bycie lepszym dla rodziców, siostry, koleżanek i kolegów.

KrzyśDrogi Ojcze! Ja, Roman, chcę w 1994 r. przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej. Już się nauczyłem pacierza. teraz będę coraz bardziej posłuszny. Będę się uczył z katechizmu. Codziennie wieczorem odmawiam wspólnie z rodziną pacierz. W każdą niedzielę chodzę do kościoła na Mszę Świętą. Od pierwszej Komunii Świętej oczekuję, iż będę wiernie dążył do przestrzegania całym sercem i duszą wszystkich nakazów Bożych. Przez Komunię Świętą Bóg ponownie zaprasza nas do Królestwa Bożego, obdarza nas swoim życiem, co czyni nas prawdziwymi dziećmi Bożymi.
Życzę księdzu dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń.

Romek

W tym roku w moim życiu i w życiu moich kolegów nastąpi wielkie wydarzenie. Wydarzeniem tym będzie przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej. Będzie to już drugi Sakrament, jaki otrzymamy ja i moi koledzy. Poprzez Chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi i należymy do Królestwa Bożego. Został nam odpuszczony grzech pierworodny. Teraz przygotowujemy się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, czyli do spożycia Ciała i Krwi Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie podczas specjalnie dla nas przygotowanej Mszy Świętej. Z opowieści moich rodziców i z katechizmu wiem, że aby dobrze przygotować się do Komunii Świętej, należy przypomnieć sobie wszystkie popełnione grzechy (zrobić dokładny rachunek sumienia), powstrzymać się od jedzenia przez jedną godzinę, wyspowiadać się księdzu z grzechów. Po otrzymaniu rozgrzeszenia należy postanowić, że nie będziemy już popełniać grzechów, z których się spowiadaliśmy, w czasie modlitwy należy żałować za popełnione grzechy. Po przystąpieniu do Komunii Świętej należy podziękować Panu Jezusowi, że wstąpił do naszych serc gorąco się modląc. Należy także odprawić pokutę, którą wyznaczył nam spowiednik. Aby przygotować się odpowiednio do tego wielkiego wydarzenia, uczę się pacierza oraz odpowiedzi z katechizmu. Na lekcjach religii przygotowujemy się poznając prawdę o Bogu. Chcę przystąpić do Komunii Świętej, ponieważ wierzę w Boga i wiem, że Pan Jezus obiecał tym, którzy będą spożywać Jego Ciało, życie wieczne i że wskrzesi ich w dniu sądu ostatecznego. Pierwsza Komunia Święta będzie dla mnie dniem wielkiej radości, ponieważ po raz pierwszy w moim sercu i duszy zagości mój Wielki Przyjaciel - Pan Jezus.

Zygmuś

Piszę do księdza, bo chcę się podzielić radosną nowiną. Niedługo przystąpię do Pierwszej Komunii Świętej. Cieszę się bardzo z tego spotkania z Panem Jezusem. Przygotowuję się do Pierwszej Komunii Świętej bardzo starannie dlatego, że chcę żyć w przyjaźni z Bogiem. Przygotowuję się długo: uczę się na religii i w domu z mojej książki do religii. Bardzo mi żal Jezusa, że umarł na Krzyżu, żebyśmy poszli do nieba i żyli wiecznie. Chcę przyjąć Jezusa do serca, ponieważ stworzył świat, dał nam duszę nieśmiertelną i życie wieczne. Ten dzień będzie dla mnie bardzo uroczysty.

Krysia


Dlatego chcę przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, ponieważ Jezus w czasie Mszy Świętej ofiaruje swoje Ciało i Krew za moje grzechy. Po Komunii Świętej będę mógł sam żałować za swoje grzechy. Będę się modlił, przepraszał Pana Boga i wyznawał rachunek sumienia wobec samego Boga. Do Komunii Świętej przygotowuję się od początku drugiej klasy. Modlę się codzień do Boga, aby pozwolił mi przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej do swojego serca. Najpierw pójdę pierwszy raz do Spowiedzi, wyznam swoje grzechy kapłanowi, a następnie odprawię zadaną pokutę i wtedy z czystym sercem będę mógł przyjąć Komunię Świętą. Będę odświętnie ubrany i będę świętował przez cały "Biały Tydzień".

Brunonek


Za kilka miesięcy przyjmę po raz pierwszy Komunię Świętą. Na ten dzień czekam z utęsknieniem, ponieważ będę mogła w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej oraz zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem. Gdy przyjmę do swojego serca Pana Jezusa, myślę, że stanę się kimś innym, kimś lepszym, a moje małe serduszko będzie wypełnione wielką miłością.

Helenka


Proszę Ojca Duchownego, jestem uczennicą drugiej klasy. Za dwa miesiące będę przystępować do Pierwszej Komunii Świętej. jeszcze nie zdałam egzaminu, którego bardzo staram się uczyć i zdać. Tak bardzo pragnę iść do Pierwszej Komunii Świętej i przyjąć ukochanego Pana Jezusa do siebie. I odtąd zawsze będę nosiła Pana Jezusa w moim serduszku. Będę starała się spełniać wszystkie warunki kościelne i być dobrą chrześcijanką.

CelinkaBardzo kocham Pana Boga. I bardzo chcę przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, ponieważ będę bliżej Boga i myślę, że to spotkanie będzie lepsze i Pan Bóg otoczy mnie większą opieką. Będę się starał być grzeczniejszy i pilniejszy na lekcjach, będę starał się być uczynny, posłuszny dla wszystkich. A Ojcu życzę dużo zdrowia i cierpliwości do nas. Przepraszam bardzo za wczorajsze zachowanie.

Tadzio


Nazywam się Elżbieta, mam osiem i pół lat i bardzo bym chciała przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej. Na Pierwszą Komunię Świętą będę się przygotowywała do przyjęcia Pana Jezusa do serca. Jestem spod znaku Barana, mieszkam w Siedlcach i mam wspaniałego brata, którego bardzo kocham!!!

Elżbietka


W tym roku będę przystępowała do Komunii Świętej. W związku z tym przygotowuję się do niej. Nauczyłam się już wszystkich pacierzy, które były wypisane na karteczce. Przeczytałem z mamą wszystkie pytania w katechizmie. Codziennie powtarzam wszystkie pacierze, uczę się po kilka pytań z katechizmu. Niektóre pytania są dla mnie niezrozumiałe i trudne do zapamiętania. Ciało Chrystusa chcę przyjąć z czystym sumieniem i godnie rozwijać swoją wiarę, chcę być czystą chrześcijanką dla Pana Jezusa i Matki Boskiej.

Ula

Do mojego księdza.
Ja do Pierwszej Komunii Świętej chcę przystąpić dlatego, gdyż chcę przyjąć Pana Jezusa do swego serca w Najświętszym Sakramencie podczas Mszy Świętej. A przygotowuję się tak. Codziennie rano i wieczorem odmawiam pacierz. Jestem grzeczna, bawię się z bratem, pomagam mamie przy sprzątaniu, zmywam naczynia. Chodzę w niedzielę i święta do kościoła. Pierwszą Komunię Świętą będę chciała przyjąć w kościele Świętego Józefa.

Hania

W uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oczekuję na przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca, aby w nim zamieszkał. Przygotowuję się ucząc się o Panu Jezusie, poznaję prawdy naszej wiary, modlę się oraz myślę często o Panu Jezusie i z radością oczekuję na spotkanie z Nim.

Franuś

Chcę iść do Pierwszej Komunii Świętej dlatego, bo chcę przyjąć Pana Jezusa do swego serca. Przygotowuję się do Pierwszej Komunii Świętej przez poznawanie słów Boga czytając Katechizm, Pismo Święte, modlę się do Boga. Pragnę być bardzo blisko, słuchać, co mówi do mnie przez przykazania Boże i zachowywać je.

Grzesio

Dzień dobry, proszę Księdza!
Umiem już prawie całą książeczkę. Wiem, gdzie Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament. Mam obrazek z Ostatniej Wieczerzy. Przepraszam, że byłem niegrzeczny. Obiecuję, że nie będę sprawiał kłopotów. Dziękuję za naukę. Życzę Księdzu dużo zdrowia.

Czarek


Bardzo się cieszę. że będę mogła przystąpić do Komunii Świętej, ponieważ bardzo kocham Pana Jezusa. Będę mogła już na zawsze w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej. Będę mogła przyjmować Ciało Chrystusa. Myślę, że przez to stanę się lepsza dla moich rodziców, a także dla wszystkich ludzi.

Kasia

Chcę przyjąć Pierwszą Komunię Świętą. Pragnę po raz pierwszy uczestniczyć w pełnej Mszy Świętej. Po raz pierwszy do kościoła przynieśli mnie rodzice i rodzice chrzestni. To oni wyznali wiarę i poprzez Chrzest włączyli mnie do Dzieci Bożych. Do chwili obecnej do kościoła do Pana Jezusa chodziłam z rodzicami, siostrą lub bratem. Po raz pierwszy chciałabym przyjąć prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Jest to wielka radość być blisko Pana Jezusa, mieć Go z swoim serduszku, kochać Go, rozmawiać z Nimi dzielić się swoimi smutkami wielką radością. Postaram się jak najczęściej przyjmować Ciało i Krew Pana Jezusa.

Ewunia

Do Pierwszej Komunii Świętej chcę przystąpić, bo wtedy do mojego serca przyjmę Pana Jezusa. Za pomocą kapłana chcę się wyspowiadać i zostać dzieckiem Bożym. Przygotowując się do Pierwszej Komunii Świętej uczę się pacierza, przykazań Bożych i kościelnych i innych.

Antoś

Wielebny Ojcze!
Przygotowuję się, jak umiem najlepiej, do tego tak bardzo ważnego wydarzenia w moim życiu. Odmawiam codziennie wypisane na karteczce pacierze, chodzę w niedziele i święta na Mszę Świętą, uczę się wszystkich pytań w katechizmie. Niektóre pytania są dla mnie trudne do zapamiętania, ale myślę, że z czasem zrozumiem je i zapamiętam.

Waldek

Kochany Księże!
Nie mogę się doczekać Komunii Świętej, czyli spotkania z Panem Jezusem. Jestem zniecierpliwiony: pierwszy egzamin zdałem, ale nie mogę doczekać się następnych. Na egzaminy już się przygotowuję. Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia i dużo łask Bożych.

Wiesio


Urodziłem się w 1985 r. Moi rodzice są katolikami. Dnia 8 maja 1994 r. mam przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, aby przyjąć po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Pragnę to uczynić, ponieważ kocham Pana Jezusa. Chcę, żeby On dzięki Komunii Świętej kierował moim życiem, a ja podziękuję Jezusowi za to swoimi dobrymi uczynkami.

Ignaś


Drogi Ojcze, Mam siostrę, która chodzi do trzeciej klasy. W tamtym roku przystępowała do Świętej Komunii. Ja również chcę przyjąć Pana Jezusa do mojego serca. Moja mama pracuje i jest zdrowa. Niestety, tata ostatnio zachorował. Będę się modliła za moją rodzinę i Ciebie, Ojcze, proszę o modlitwę za nas.

Zuzia


Pierwsza Komunia Święta jest Sakramentem, który pozwala wszystkim chrześcijanom przyjąć Pana Jezusa do swego serca. Ja chcę przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, aby przyjąć Pana Jezusa do swego serca. Z całej duszy pragnę, aby Pan Jezus zamieszkał w moim sercu na stałe i odpuścił mi grzechy, które popełniłem, pragnę szczerze przygotować się do Spowiedzi i Komunii Świętej.

Tomek


Bardzo pragnę przystąpić do Komunii świętej. Z całego serca kocham Pana Jezusa i mam nadzieję, że moje serce będzie Jego stałym domem. Chciałabym dzielić z Chrystusem radości i smutki. Modlić się gorąco do Niego. Spowiadać się księdzu ze swoich grzechów. Lepiej poznać Pana Boga i Jezusa Chrystusa. Przeżywać z Nim moje trudności. Mam nadzieję, że dzięki Komunii Świętej będę lepszym dzieckiem. Proszę Cię, Jezu, pomóż mi wytrwać w tym postanowieniu. I dziękuję Ci za moich Rodziców, którzy pomagają mi przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej.

Zosia

Proszę księdza!
Jestem uczniem drugiej klasy i w tym roku chcę przystąpić do Pierwszej Spowiedzi Świętej i przyjąć Pierwszą Komunię Świętą. Przed kilkoma laty, kiedy byłem bardzo mały, w kościele otrzymałem Sakrament Chrztu Świętego. Poprzez szczerą Spowiedź świętą, do której się przygotowuję i uczę, która oczyści moją duszę z grzechów, będę mógł przyjąć Pierwsza Komunię Świętą. Aby zasłużyć sobie na miłość Pana Boga, muszę kochać bliźniego, to znaczy: rodziców, rodzeństwo, babcię, dziadka, kolegów i innych ludzi. Swoją duszę nie plamię brzydkimi słowami i rysunkami, nie palę papierosów i nie piję alkoholu. Do przyjęcia Komunii Świętej przygotowuję się: uczestniczę z uwagą i pobożnością we Mszy Świętej; szczerze modlę się; uczestniczę w lekcji religii; staram się odnosić z szacunkiem wobec dorosłych i pomagać im; swoich rodziców staram się nie okłamywać i zabierać im rzeczy; uczę się i uzupełniam wiadomości o Bogu. Obiecuję, że od tej Pierwszej Spowiedzi Świętej będę unikał grzechów i starał się być coraz lepszym.

Urbanek


Cieszę się bardzo, że zbliża się czas mojej Pierwszej Komunii Świętej. W szkole uczymy się, jak przyjmować Pana Jezusa. Bardzo chciałbym przystąpić do Komunii Świętej i przyjąć Boże Błogosławieństwo. Moja Komunia Święta odbędzie się w niedzielę 8 maja w kościele Świętej Teresy. Przybędzie na nią wiele osób. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.

Zygmuś

Ja przygotowywałam się do Pierwszej Komunii Świętej w taki Chcę przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej dlatego, aby Pan Jezus odpuścił mi moje grzechy w Sakramencie Pokuty. W tym dniu Pan Jezus po raz pierwszy zagości w moim sercu. Do Pierwszej Komunii świętej przygotowuję się poprzez katechezę, codzienne modlitwy, rozmowy z rodzicami. Wiem, że często jestem niegrzeczny w domu i w szkole. Obiecuję, że będę starał się poprawić, abym mógł przystąpić do pierwszej Komunii świętej. Myślę, że Sakrament Pokuty i przyjęcie Przenajświętszego Sakramentu pomoże mi być lepszym.

Sylwek


Chciałabym zdać egzamin, aby móc uczestniczyć w uroczystości przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Trochę boję się egzaminu, bo wszystkiego jeszcze nie umiem. Będę starała się nauczyć. Cała moja rodzina - rodzeństwo, rodzice, dziadkowie są katolikami. Od najmłodszych lat uczyli mnie, że każdy katolik powinien wierzyć w to, co Pan Bóg ludziom objawił, a Kościół Katolicki naucza. Ja członkiem Kościoła Katolickiego zostałam z chwilą przyjęcia Chrztu Świętego. Rodzice i dziadkowie nauczyli mnie modlić się, ponieważ modlitwa jest to rozmowa duszy z Bogiem. Z nimi też od najmłodszych lat chodzę w niedzielę i święta do kościoła, by uczestniczyć we Mszy Świętej. Najpiękniejszą chwilą w życiu katolika jest przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej, bo przyjmujemy Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Podczas tej uroczystości dzieci odnawiają przymierze Chrztu Świętego, które w dniu Chrztu w ich imieniu zawarli z Bogiem rodzice chrzestni. Teraz dzieci same składają wyznanie wiary i obiecują, że według tej wiary będą żyć. Od dnia Pierwszej Komunii Świętej możemy codziennie posilać się tym Chlebem, który zapewnia nam zmartwychwstanie i życie wieczne. Dlatego też chcę przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej.

Urszulka


Proszę Ojca, chciałbym podzielić się z Ojcem radosną nowiną. Przygotowuję się do Pierwszej Komunii Świętej. Chciałbym się jak najlepiej do tej radosnej chwili przygotować, więc proszę Ojca o pomoc. Pilnie uczyłem się wszystkich modlitw oraz pacierza. Uczę się pytań z katechizmu, które pomagają mi poznać wiarę oraz życie i nauki Pana Jezusa, który bardzo kocha wszystkich ludzi. Wierzę, że Pan Jezus w tym mi dopomoże, ponieważ przy każdym odmawianiu pacierza modlę się i proszę Pana Jezusa o pomoc. Nie mogę doczekać się tej chwili, kiedy będę mógł w pełni uczestniczyć w ofierze Mszy Świętej. Muszę się jeszcze wiele nauczyć i wierzę, że na lekcjach religii Ojciec nas dużo nauczy i bardzo dokładnie przygotuje. Bardzo jestem ciekawy, jak będziemy się spowiadać. Jest to dla mnie wielkie przeżycie. Wiara nasza kryje przede mną jeszcze wiele tajemnic, które chciałbym poznać. Bardzo interesuje mnie życie Pana Jezusa, który tak bardzo nas kocha i myślę, że dopomoże mi przygotować się do tej wielkiej i bardzo uroczystej chwili.

Pawełek

Szanowny Księże!
Pisząc do księdza list przesyłam serdeczne pozdrowienia. Ciekawy jestem, czy dopisuje księdzu zdrowie. Czy zadowolony jest ksiądz z obecnej pogody? Czy ksiądz lubi uczyć nas religii? Ja mam dużo nauki i nie mam czasu wyjść na dwór. Nauczyłem się całego pacierza. Chciałbym bardzo w tym roku przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej. Chciałbym bardzo chodzić do Spowiedzi Świętej i przystępować do Komunii Świętej. Chciałbym uczestniczyć w pełnej Mszy Świętej. Pragnę przeprosić księdza za to, że czasami byłem niegrzeczny na lekcji.
Z poszanowaniem

Rafałek


Mijają szybko dni, zbliża się dzień mojej Pierwszej Komunii Świętej. W oczekiwaniu na tę wspaniałą chwilę, w której będę mogła przyjąć do swego serca Pana Jezusa, modlę się o dobre przygotowanie do tego Sakramentu. Staram się być lepszą, uczę się rachunku sumienia, aby dobrze móc się wyspowiadać ze swoich grzechów. Zrozumiałam, że każdy grzech popełniony przeze mnie rani serce kochającego mnie Pana Jezusa. Nie opuszczam nigdy Mszy Świętej w niedzielę i święta. Codziennie rano i wieczorem odmawiam pacierz, modlę się i dziękuję Panu Jezusowi za miniony dzień, za przespaną noc, za to, że opiekuje się i czuwa nade mną.

Joasia


Dlatego chcę przyjąć Pana Jezusa do swego serca, bo Go kocham. Będę tak postępował, abym mógł na każdej Mszy Świętej przyjąć Komunię Świętą. Pragnę, aby przez Sakrament Pokuty i Komunię Świętą Jezus zaprowadził mnie kiedyś do nieba. Pan Jezus jest dobry, miłosierny, bardzo mnie kocha i oddał za mnie swoje życie.

Olek


Bardzo pragnę przyjąć do mojego serduszka pod postacią chleba w Komunii Świętej Pana Jezusa. W tym dniu Komunię Świętą przyjmą również moi bliscy: Mama, Tata, Brat, rodzice chrzestni, Babcie, Dziadkowie, Ciocie i siostry cioteczne oraz każdy, kto mnie kocha. Bardzo kocham Pana Jezusa i kiedy już zagości On w moim sercu, będę odtąd naprawdę Dzieckiem Bożym.

Paulinka

Drogi Ojcze! Bardzo chcę przyjąć Pierwszą Komunię Świętą, ponieważ to byłoby dla mnie największe wydarzenie w życiu. Wiem, że to jest przyjęcie Jezusa do serca, a przez Spowiedź Bóg Ojciec przebaczy mi grzechy. Przez Komunię Świętą chciałbym stać się lepszym człowiekiem i katolikiem. Cieszę się, że przy okazji tego święta spotkam całą moją rodzinę, chrzestną matkę, która mieszka daleko i rzadko przyjeżdża oraz ojca chrzestnego, z którym bardzo lubię rozmawiać.

Jacuś


W tym roku przystąpię do Pierwszej Komunii Świętej. Będzie to dla nie spotkanie z Panem Jezusem. Przyjmę po raz pierwszy Ciało i Krew Pana Jezusa. Będę mógł uczestniczyć we Mszy Świętej tak, jak starsi koledzy i dorośli.

Marcinek


Komunia Święta, to wielka uroczystość dla całej rodziny katolickiej. Jest tradycją chrześcijan, ja też chcę przyjąć i kontynuować tę tradycję, bo jestem osobą wierzącą. Pragnę dorównać swym rodzicom oraz starszym kolegom i koleżankom. Z całego serca pragnę przyjąć Komunię Świętą, czyli Pana Jezusa do swego serduszka i nosić Go tam zawsze. Chcę stosować się zawsze do Przykazań Bożych, aby Panu Jezusowi dobrze się mieszkało w moim serduszku. Chcę dać przykład małemu braciszkowi i małej siostrzyczce.

Kazia


Komunia Święta jest dla mnie progiem, przez który pragnę przejść. Wprowadzi mnie jako chrześcijankę do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej, obcowania z Bogiem i nabywania jeszcze większej wiedzy. Dzięki Świętemu Sakramentowi połączę się z Bogiem i będę mogła zrzucić z siebie grzechy. Sakrament Pierwszej Komunii Świętej da mi możliwość do ciągłego przyjmowania Ciała Chrystusa, abym zawsze mogła żyć z Bogiem.

Iza

W tym roku przystąpię do Pierwszej Komunii Świętej. Będzie to dla nie spotkanie z Panem Jezusem. Przyjmę po raz pierwszy Ciało i Krew Pana Jezusa. Będę uczestniczył we Mszy Świętej tak, jak starsi koledzy i dorośli.

Leoś

Cieszę się, że w tym roku po raz pierwszy przyjmę Pana Jezusa do swego serca. Już teraz myślę o tym dniu, uczę się modlitw. Pomaga mi w tym ksiądz opowiadając o Panu Jezusie, ucząc katechizmu. Staram się robić dobre uczynki, być lepszą. Staram się o dobre oceny w szkole, by rodzice się nie martwili. Będę szczęśliwa po Pierwszej Spowiedzi Świętej, że będę mogła mieć zawsze w sercu Pana Jezusa. Z niecierpliwością oczekuję dnia mojej Pierwszej Komunii Świętej.
Z pozdrowieniami.

Paulinka


"Umiłowany w Chrystusie Panu"!
Nazywam się Małgorzata. Przez pół roku przygotowywałam się do Pierwszej Komunii Świętej. Na lekcję religii chodzę już czwarty rok. Moim zdaniem Pierwsza Komunia Święta jest to najpiękniejszy okres mego życia. Przez ostatnie miesiące roku uczyłam się modlitw. Trudności sprawiała mi Modlitwa Pańska. Ale już umiem dużo modlitw i w najbliższym czasie mam zamiar nauczyć się wszystkich. Pierwszą Komunię Świętą chcę przyjąć dlatego, że kocham Jezusa Chrystusa i wiem, że jest to Jego Ciało.

Małgosia

Chcę przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej dlatego, żebym mogła wyspowiadać się z grzechów i przyjąć Pana Jezusa do serca, w postaci chleba. Chcę być jak najbliżej Pana Jezusa, przyjmować Komunię Świętą, jak moi rodzice i rodzeństwo oraz obchodzić pierwsze piątki miesiąca. Chciałabym być jeszcze lepszą i zawsze mieć Pana Jezusa w sercu.

Asia


Ja przygotowuję się do Komunii Świętej ucząc się na lekcjach nowych modlitw. Odmawiam rano i wieczorem wszystkie modlitwy. Słucham uważnie na Mszy Świętej Słowa Bożego. Staram się być grzecznym i posłusznym w domu i w szkole. Chcę przystąpić do Komunii Świętej, żeby przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. Pragnę bardzo, żeby Pan Jezus gościł w moim sercu jak najczęściej, bo wtedy mi odpuszcza wszystkie moje grzechy. Myślę, że wtedy będę jeszcze bardziej grzeczny, lepszy i posłuszny.

Józek

Drogi Księże! Ja już wiem, że w Komunii Świętej jest Pan Jezus. Nie rozumiem tego, ale wiem, że rodzice mówią zawsze prawdę, a oni tego mnie nauczyli już dawno. Proszę o dopuszczenie mnie do Pierwszej Komunii Świętej nawet jak nie wszystko będę wiedziała.

Ola


Drogi Księże! W tym roku chcę przystąpić do Komunii Świętej dlatego, bo dwa serca zbliżają się do siebie: jedno małe serce, drugie duże serce. Małe serce, to serce człowieka, a to duże serce, to serce Pana Jezusa. Już się przygotowuję. Uczę się rozmawiać z Bogiem. Chcę dobrze poznać swoją wiarę. Korzystam z książeczki i katechizmu. Co kilka dni odmawiam Różaniec Święty. W swych modlitwach wieczornych proszę Boga, by mi dopomógł dobrze się przygotować do Pierwszej Komunii Świętej.

Oleńka

Chcę przystąpić do Komunii Świętej, bo chcę być dzieckiem Bożym. Poprzez Chrzest Święty zostałem oczyszczony z grzechu pierworodnego i grzechów popełnionych przed Chrztem Świętym i obdarzony łaską Bożą. Przed Komunią Świętą wyspowiadam się przed konfesjonałem wyznając swoje popełnione grzechy. Pragnę Spowiedzi szczerej i pokuty. I przyjęcia do duszy Pana Jezusa czyli Komunii Świętej. W czasie Mszy Świętej ludzie spożywają Ciało Pana Jezusa pod postacią chleba. W ten sposób lud jednoczy się z Jezusem i w pełni uczestniczy we Mszy Świętej. Chcę przyjąć Komunię Świętą, aby również uczestniczyć w ofierze Jezusa.

Przemek


Nazywam się Cecylia. Urodziłam się w marcu 1985 r. Sakrament Chrztu Świętego przyjęłam, gdy miałam 2 miesiące, w kościele Św. Stanisława. Już trzy lata uczęszczam na lekcje religii. W tym roku chciałabym przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej. Aby godnie przyjąć Pana Jezusa, należy przygotować swoje serduszko poprzez uczestnictwo w lekcji religii, we Mszy Świętej oraz gorącą modlitwę i Sakrament Pokuty. Na lekcji religii uczymy się o Panu Jezusie, we Mszy Świętej spotykamy się z Panem Jezusem, podczas modlitwy rozmawiamy z Panem Jezusem, a w Sakramencie Pokuty Jezus Chrystus przebacza nam grzechy.

Celka

Chciałbym zaliczyć wszystkie zadane pytania. Szczerze przygotuję się do Sakramentu Pokuty. Przypomnę sobie wszystkie grzechy, popełnione w moim życiu. Zrobię żal za grzechy. Mocne postanowienie poprawy to, że nie będę grzeszył i będę unikał okazji do grzechu. Pragnę zaprzyjaźnić się z Panem Jezusem. Godnie będę uczestniczył we Mszach Świętych i Nabożeństwach. Przystąpię do Sakramentu Pokuty razem z rodzicami i rodzeństwem. Dzień Pierwszej Komunii Świętej będzie dla mnie najważniejszym dniem w moim życiu, bo przyjmę do swojego serca Pana Jezusa.

Darek


Z pomocą rodziców uczę się pytań z katechizmu. Chciałbym przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, aby otrzymać łaskę Bożą i spożywać Najświętszy Sakrament w czasie Mszy Świętej, jak inni ludzie dorośli i wstąpić w życie wieczne, bo bardzo kocham Pana Boga.

Adaś


Chciałbym z pomocą Bożą, moich Rodziców i Księdza przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej. Będę mógł wtedy przyjmować Pana Jezusa do serca i to mnie umocni w miłości do Niego. Wiem, że dzięki Panu Bogu nauka przychodzi mi łatwo, On ma nade mną opiekę i będę się starał, aby się na mnie nie zawiódł. Codziennie wieczorem, ze starszym bratem wspólnie dziękujemy Panu Bogu modlitwą za pomoc w nauce i za wszystko, co mamy.

Piotruś


Za miesiąc przyjmę Zbawiciela do swego serca. Nie pójdę po opłatek, bo wiem, że w Komunii Świętej jest Pan Jezus. Moi rodzice, ksiądz i pani katechetka mówią, że jestem już przygotowany na to wielkie i radosne spotkanie. Chcę Księdza zaprosić, ale wiem, że z Kanady ksiądz nie przyjedzie. Ale chcę, aby Ksiądz cieszył się razem ze mną w tym dniu.

MichaśD O D A T E K


Ja w swoim wieku już przeżyłam Pierwszą Komunię Świętą, było to dla mnie coś niezwykłego i nigdy tego nie zapomnę. Przygotowałam się do tego długo i starannie, lecz teraz wiem, że na każde spotkanie z Chrystusem trzeba się przygotować. Trzeba Bogu zrobić miejsce w swoim sercu, by zawsze był ze mną. Choć minęło już kilka lat od pierwszego spotkania z Panem, to jednak zawsze uczucie mam takie samo, to znaczy: czuję się kimś bardzo ważnym, szczęśliwym człowiekiem. Moje serce bije mocniej i radośniej, bo odwiedził mnie Bóg.

Agnieszka
Kiedyś młodzieniec wychowany bez Boga zapytał swego kolegę:
- Powiedz mi, czy twój Bóg jest wielki, czy mały?
- Mój Bóg - odpowiedział - jest tak
wielki
, że świat Go nie obejmie, ale też tak mały, że mieści się w moim sercu.


Dodajmy: Bóg mieści się w moim sercu także dlatego, że jest

wszechmogący i dobry.

 
 
GÓRA STRONY